Çap

MHŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupun 30-cu İclasının Protokolundan çıxarış

download