Çap

MHŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupun 31-ci İclasının Protokolundan çıxarış

download